Lord Rama

lord ram & hanuman

श्री राम चालीसा लिरिक्स | Shri Ram Chalisa Lyrics

Shri Ram Chalisa Lyrics in Hindi श्री राम चालीसा लिरिक्स ॥ दोहा ॥आदौ राम तपोवनादि गमनं हत्वाह् मृगा काञ्चनंवैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणंबाली निर्दलं समुद्र तरणं लङ्कापुरी दाहनम्पश्चद्रावनं कुम्भकर्णं हननं एतद्धि रामायणं ॥ चौपाई ॥श्री रघुबीर भक्त हितकारी । सुनि लीजै प्रभु अरज हमारी ॥निशि दिन ध्यान धरै जो कोई । ता सम भक्त …

श्री राम चालीसा लिरिक्स | Shri Ram Chalisa Lyrics Read More »

श्री राम रक्षा स्तोत्र

श्री राम रक्षा स्तोत्र | Shri Ram Raksha Stotra Lyrics in Hindi

Shri Ram Raksha Stotra Lyrics in Hindi श्री राम रक्षा स्तोत्र विनियोग: अस्य श्रीरामरक्षास्त्रोतमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः ।श्री सीतारामचंद्रो देवता ।अनुष्टुप छंदः। सीता शक्तिः ।श्रीमान हनुमान कीलकम ।श्री सीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्त्रोतजपे विनियोगः । अथ ध्यानम्‌: ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमासनस्थं,पीतं वासो वसानं नवकमल दल स्पर्धिनेत्रम् प्रसन्नम ।वामांकारूढ़ सीता मुखकमलमिलल्लोचनम्नी,रदाभम् नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलम् रामचंद्रम ॥ राम रक्षा स्तोत्रम्: चरितं रघुनाथस्य शतकोटि …

श्री राम रक्षा स्तोत्र | Shri Ram Raksha Stotra Lyrics in Hindi Read More »

shree ram stuti

Shree Ram Stuti : Shree Ram Chandra Kripalu- श्री राम स्तुति

Shree Ram Stuti (श्री राम स्तुति ) Shree Ram Chandra Kripalu Lyrics in Hindi ॥दोहा॥श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन, हरण भवभय दारुणं ।नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणं ॥१॥ कन्दर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुन्दरं ।पटपीत मानहुँ तडित रुचि शुचि, नोमि जनक सुतावरं ॥२॥ भजु दीनबन्धु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकन्दनं …

Shree Ram Stuti : Shree Ram Chandra Kripalu- श्री राम स्तुति Read More »

Scroll to Top