kali mata image
kali mata image

माँ काली चालीसा – Maa Kali Chalisa Lyrics

Maa Kali Chalisa Lyrics in Hindi माँ काली चालीसा ॥दोहा॥जयकाली कलिमलहरण,महिमा अगम अपार ।महिष मर्दिनी कालिका,देहु अभय अपार ॥ ॥ चौपाई ॥अरि मद मान मिटावन हारी ।मुण्डमाल गल सोहत प्यारी…

Continue Readingमाँ काली चालीसा – Maa Kali Chalisa Lyrics